Нашиот сајт користи колачиња со цел да ви обезбеди најдобро искуство за купување онлајн. Ние ја почитуваме вашата приватност, и со таа цел собираме само основни и анонимни информации за статистички анализи.

Можете да прочитате повеќе за тоа како користиме колачиња и како се користат вашите информации во нашата .

Општи одредби

Како би ги задоволиле Вашите потреби и барања, Демо продавница ќе се залага за достапност на својата интернет страна 24 часа во денот. Во случај на привремена недостапност односно прекин на интернет страната поради технички или надворешни влијанија надвор од контролата на Демо продавница, не превземаме никаква одговорност и не гарантираме постојан пристап.

Сите податоци и информации објавени на интернет страната на Демо продавница се од информативен карактер и за истите Демо продавница го задржува правото за промена и менување во зависност од условите и потребите.

Како резултат на специфичноста на медиумот “интернет“, доколку поинаку не е предвидено согласно позитивните прописи во Р.С.Македонија, Демо продавница не превзема одговорност за точноста и веродостојноста на објавените информации и документи. Називот "Демо продавница" е трговски знак на Друштво за производтво, услуги и трговија на големо и мало Демо компанија со седиште: Рузвелтова 22 и Е.М.Б.С 7654321, Е.Д.Б 87654321 и се забранува секаков вид на негова употреба без претходна писмена согласност од Демо компанија. Демо компанија ги задржува сите права кои произлегуваат од трговскиот знак "Демо продавница".

Превземањето на информации, податоци и слики, нивна дистрибуција, пренос или користење на линкот од интернет страната на Демо продавница е забрането. Употребата на истите е можна само за некомерцијални цели и лична употреба надвор од дозволеноста за било каква злоупотребата на податоците и опциите кои ги нуди интернет страната на Демо продавница.

Сакаме да знаете дека овој сајт користи текстуални датотеки наречени "cookies". Без нив сајтот нема да функционира правилно и многу од опциите нема да можете да ги видите. Повеќе информации за тоа што се "cookies" и какви типови има можете да најдете тука: https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

logo

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

+389 77 647 585
contact@la.mk

НАШАТА КОМПАНИЈА

За насПроизводиМоја сметкаМои порачкиУпатство за користење

© 2021 All rights reserved
powered by
la.mk logo
mastercard logo
visa logo